Laman Utama2023-09-06T12:48:43+08:00
RM0
KUTIPAN ZAKAT JANUARI SEHINGGA OGOS 2023
RM0
AGIHAN ZAKAT JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2022
RM0
KUTIPAN WAKAF JANUARI SEHINGGA OGOS 2023
RM0
KUTIPAN INFAQ JANUARI SEHINGGA OGOS 2023

BERINFAQ DAN BERWAKAF SECARA ATAS TALIAN:

Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah mewujudkan Dana Wakaf Al-Abrar USIM yang diterajui oleh pusat tanggungjawab Universiti, Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW) yang kini dikenali sebagai Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ). Penubuhan dana ini telah diluluskan dan didaftarkan dengan MAINS. Objektif utama penubuhan PWZ adalah menguruskan kutipan dan agihan tabung amanah. Tujuan penubuhan Dana Wakaf Al-Abrar USIM adalah untuk menjadi penggerak dan penganjur utama kepada amalan sedekah jariah dan pengimarahan ilmu melalui sumbangan dana wakaf dan infak sebagai wadah meningkatkan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. USIM telah dilantik oleh MAINS sebagai Mutawalli Dana Wakaf pada 22 Julai 2013 (rujuk surat MAINS nombor rujukan KEW/BAIT-NS400-5/16Jld.9(2)). Berdasarkan pelantikan sebagai Mutawalli tersebut, USIM boleh membangun dan menguruskan Dana Wakaf dan seterusnya boleh mengagihkan manfaat kepada golongan sasaran yang dihasratkan wakif. USIM sebagai Mutawalli Dana Wakaf perlu mengemukakan laporan kewangan tahunan kepada MAINS untuk rujukan dan perekodan.

<< Kira Zakat Anda di Sini

Zakat Saham
Zakat Pendapatan
Zakat Simpanan
Zakat Emas/Perak
Zakat KWSP

BULETIN PWZ

3107, 2023

𝐁𝐄𝐍𝐆𝐊𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐋𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐊 𝐏𝐔𝐒𝐀𝐓 𝐖𝐀𝐊𝐀𝐅 𝐃𝐀𝐍 𝐙𝐀𝐊𝐀𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐃𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐔𝐑𝐍𝐈𝐀𝐍 𝐆𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐏𝐀𝐍𝐃𝐔𝐀𝐍 𝐄𝐍𝐃𝐎𝐖𝐌𝐄𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐈

By |Julai 31st, 2023|Categories: Buletin|0 Comments

28-30 Julai 2023 - Alhamdulilah Pusat Wakaf Dan Zakat (PWZ) [...]