BENGKEL GARIS PANDUAN PENGURUSAN MUTAWALLI

SHAH ALAM, 20 – 21 Ogos – Bengkel Garis Panduan Pengurusan Mutawalli

Jabatan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Pusat Wakaf dan Zakat USIM telah bersidang dalam Bengkel Garis Panduan Pengurusan Mutawalli pada Sabtu & […]

AGIHAN BERPERINGKAT | BANTUAN LAPTOP KEPADA PELAJAR B40

15 Ogos: Pusat Wakaf dan Zakat (USIM) telah memberi agihan secara berperingkat kali ini telah diagihkan kepada dua orang pelajar daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) & seorang pelajar daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP) […]