Wakaf Tunai

Sumbangan yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan projek-projek wakaf yang dicadangkan oleh pihak USIM

Wakaf Tunai

Sumbangan yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan projek-projek wakaf yang dicadangkan oleh pihak USIM

Wakaf Tapak

Skim pembelian hartanah wakaf. Mutawalli akan membeli keseluruhan hartanah menggunakan wakaf tapak yang telah disumbangkan oleh orang ramai. Lazimnya apabila projek pembangunan itu telah berjaya dibeli, skim ini akan dihentikan.

Wakaf Tapak

Skim pembelian hartanah wakaf. Mutawalli akan membeli keseluruhan hartanah menggunakan wakaf tapak yang telah disumbangkan oleh orang ramai. Lazimnya apabila projek pembangunan itu telah berjaya dibeli, skim ini akan dihentikan.

Wakaf Pendidikan

Infak dan sumbangan menggunakan tunai yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan pembiayaan aktiviti-aktiviti pendidikan

Wakaf Pendidikan

Infak dan sumbangan menggunakan tunai yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan pembiayaan aktiviti-aktiviti pendidikan

Wakaf Kesihatan

Wakaf kesihatan adalah perkhidmatan rawatan kesihatan yang diberikan oleh pakar –pakar USIM kepada golongan asnaf yang berdaftar dengan MAINS secara percuma

Wakaf Kesihatan

Wakaf kesihatan adalah perkhidmatan rawatan kesihatan yang diberikan oleh pakar –pakar USIM kepada golongan asnaf yang berdaftar dengan MAINS secara percuma.