Laman Utama2023-09-06T12:48:43+08:00
RM0
KUTIPAN ZAKAT JANUARI SEHINGGA OGOS 2023
RM0
AGIHAN ZAKAT JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2022
RM0
KUTIPAN WAKAF JANUARI SEHINGGA OGOS 2023
RM0
KUTIPAN INFAQ JANUARI SEHINGGA OGOS 2023

BERINFAQ DAN BERWAKAF SECARA ATAS TALIAN:

Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah mewujudkan Dana Wakaf Al-Abrar USIM yang diterajui oleh pusat tanggungjawab Universiti, Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW) yang kini dikenali sebagai Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ). Penubuhan dana ini telah diluluskan dan didaftarkan dengan MAINS. Objektif utama penubuhan PWZ adalah menguruskan kutipan dan agihan tabung amanah. Tujuan penubuhan Dana Wakaf Al-Abrar USIM adalah untuk menjadi penggerak dan penganjur utama kepada amalan sedekah jariah dan pengimarahan ilmu melalui sumbangan dana wakaf dan infak sebagai wadah meningkatkan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. USIM telah dilantik oleh MAINS sebagai Mutawalli Dana Wakaf pada 22 Julai 2013 (rujuk surat MAINS nombor rujukan KEW/BAIT-NS400-5/16Jld.9(2)). Berdasarkan pelantikan sebagai Mutawalli tersebut, USIM boleh membangun dan menguruskan Dana Wakaf dan seterusnya boleh mengagihkan manfaat kepada golongan sasaran yang dihasratkan wakif. USIM sebagai Mutawalli Dana Wakaf perlu mengemukakan laporan kewangan tahunan kepada MAINS untuk rujukan dan perekodan.

<< Kira Zakat Anda di Sini

Zakat Saham
Zakat Pendapatan
Zakat Simpanan
Zakat Emas/Perak
Zakat KWSP

BULETIN PWZ

1809, 2023

𝐒𝐞𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐌𝐢𝐬𝐤𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐑𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢, 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐦𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧

By |September 18th, 2023|Categories: Buletin|0 Comments

𝟏𝟓 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 - Alhamdulilllah telah berlangsungnya Sesi Penyerahan Sumbangan [...]

709, 2023

𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐮𝐠𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐁𝐢𝐚𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝 𝐁𝐏𝐌𝐁 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐨𝐟 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩❜𝐬 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 (𝐁𝐀𝐆𝐔𝐒)

By |September 7th, 2023|Categories: Buletin|0 Comments

𝐊𝐮𝐚𝐥𝐚 𝐋𝐮𝐦𝐩𝐮𝐫, 𝟑𝟎 𝐎𝐠𝐨𝐬 - Sempena ulang tahun ke-50, Bank [...]