Menjadi sebuah pusat pengurusan wakaf, zakat, infak dan endowmen yang holistik dan berdaya saing.

Menyediakan perkhidmatan dalam pengurusan wakaf, zakat, infak dan endowmen secara berintegriti, efisien dan profesional kepada ummah.