Ramadan pergi Syawal berganti,
Cukup sebulan ibadah puasa,
Takbir dilafaz sepenuh hati,
Syukur nikmat yang Maha Esa.
Ikhlas daripada:
Prof. Madya Dr. Mushaddad Hasbullah
Pengarah Pusat Wakaf dan Zakat
Universiti Sains Islam Malaysia
dan Warga PWZ USIM