Monthly Archives: Disember 2023

Home/2023/Disember

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌

PWZ USIM mengucapkan setinggi penghargaan kepada MAINS atas sumbangan wakaf [...]

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌2023-12-29T17:46:55+08:00

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐀𝐈𝐖𝐏 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐏𝐖𝐙

PWZ USIM mengucapkan setinggi penghargaan kepada Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama [...]

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐀𝐈𝐖𝐏 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐏𝐖𝐙2023-12-29T17:42:25+08:00

𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌-𝐀𝐒𝐍𝐁 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐝𝐧 𝐁𝐡𝐝

Nilai, 18 Disember 2023 - PWZ telah menerima kunjungan dari [...]

𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌-𝐀𝐒𝐍𝐁 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐝𝐧 𝐁𝐡𝐝2023-12-29T16:38:57+08:00

𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐈𝐭❜𝐚𝐦 𝐌𝐮𝐡𝐭𝐚𝐣𝐢𝐧 @𝐏𝐖𝐙

Nilai, 22 November 2023 - Projek agihan makanan secara percuma, [...]

𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐈𝐭❜𝐚𝐦 𝐌𝐮𝐡𝐭𝐚𝐣𝐢𝐧 @𝐏𝐖𝐙2023-12-29T16:39:40+08:00