Yearly Archives: 2023

Home/2023

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌

PWZ USIM mengucapkan setinggi penghargaan kepada MAINS atas sumbangan wakaf [...]

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐫𝐮𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌2023-12-29T17:46:55+08:00

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐀𝐈𝐖𝐏 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐏𝐖𝐙

PWZ USIM mengucapkan setinggi penghargaan kepada Pusat Pungutan Zakat-Majlis Agama [...]

𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐀𝐈𝐖𝐏 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐅𝐨𝐨𝐝𝐛𝐚𝐧𝐤 𝐏𝐖𝐙2023-12-29T17:42:25+08:00

𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌-𝐀𝐒𝐍𝐁 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐝𝐧 𝐁𝐡𝐝

Nilai, 18 Disember 2023 - PWZ telah menerima kunjungan dari [...]

𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐤 𝐔𝐒𝐈𝐌-𝐀𝐒𝐍𝐁 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐝𝐧 𝐁𝐡𝐝2023-12-29T16:38:57+08:00

𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐈𝐭❜𝐚𝐦 𝐌𝐮𝐡𝐭𝐚𝐣𝐢𝐧 @𝐏𝐖𝐙

Nilai, 22 November 2023 - Projek agihan makanan secara percuma, [...]

𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐈𝐭❜𝐚𝐦 𝐌𝐮𝐡𝐭𝐚𝐣𝐢𝐧 @𝐏𝐖𝐙2023-12-29T16:39:40+08:00

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐲𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 (𝐘𝐚𝐏𝐄𝐈𝐌)

Nilai: Seramai 500 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah [...]

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐊𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚 𝐒𝐮𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐘𝐚𝐲𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 (𝐘𝐚𝐏𝐄𝐈𝐌)2023-11-07T17:11:43+08:00

𝑴𝒂𝒋𝒍𝒊𝒔 𝑨𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒉 𝑷𝑾𝒁 𝑻𝒂𝒉𝒖𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝟏 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐢 - Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan ke [...]

𝑴𝒂𝒋𝒍𝒊𝒔 𝑨𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒌𝒂𝒉 𝑷𝑾𝒁 𝑻𝒂𝒉𝒖𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟑2023-11-03T17:29:07+08:00

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚

13 Oktober 2023 - Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) USIM [...]

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤 𝐀𝐠𝐢𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐦𝐚2023-10-23T08:54:06+08:00

𝐏𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐪 𝐈𝐛𝐧𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐚

Jumaat, 13 Oktober 2023 - Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) [...]

𝐏𝐞𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐪 𝐈𝐛𝐧𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐚2023-10-17T15:06:11+08:00

𝐒𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐮𝐥𝐢𝐝𝐮𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐮𝐥: 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐧𝐚 : 𝐑𝐚𝐬𝐮𝐥𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒.𝐀.𝐖 𝐂𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐠𝐮𝐧𝐠

Khamis, 12 Oktober 2023 - Ceramah Perdana yang bertajuk Rasulullah [...]

𝐒𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐮𝐥𝐢𝐝𝐮𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐮𝐥: 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐧𝐚 : 𝐑𝐚𝐬𝐮𝐥𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒.𝐀.𝐖 𝐂𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐠𝐮𝐧𝐠2023-10-17T15:02:04+08:00

𝐊𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐃𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐊𝐞 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐀𝐠𝐚𝐦𝐚 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐦𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧

Rabu, 11 Oktober 2023 - Pusat Wakaf Dan Zakat (PWZ) [...]

𝐊𝐮𝐧𝐣𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐟 𝐃𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐊𝐞 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐌𝐚𝐣𝐥𝐢𝐬 𝐀𝐠𝐚𝐦𝐚 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐦𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧2023-10-16T09:50:56+08:00