Asnaf Zakat

/Asnaf Zakat
Asnaf Zakat 2018-03-26T12:40:55+00:00

Asnaf (Golongan Penerima Zakat)

Menurut Pusat Zakat Negeri Sembilan  terdapat 8 golongan asnaf yang layak mendapat agihan zakat. Golongan tersebut ialah :

1. Asnaf Fakir

Orang Islam yang tiada harta atau sumber kewangan atau pendapatan dan harta yang ada tidak mencapai 50% daripada had kifayah dirinya dan tanggungannya.

2. Asnaf Miskin

Orang Islam yang mempunyai harta atau sumber kewangan yang boleh menampung lebih 50% keperluan dirinya dan tanggungannya tetapi masih belum mencukupi had kifayah.

3. Asnaf Fisabilillah

Fisabilillah ialah perjuangan, usaha, aktiviti atau program yang mempunyai tujuan untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah s.w.t

4. Asnaf Amil

Merupakan pihak yang beragama Islam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) bagi mewakilkan DYMM untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan zakat  sama ada kutipan atau agihan.

5. Asnaf Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk Islam atau seseorang yang dijinakkan hatinya dalam kalangan mereka yang belum memeluk Islam atau yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau diharap dapat membela  orang Islam atau yang perlu diamankan kejahatannya terhadap orang Islam.

6. Asnaf Riqab

Riqab ialah seseorang yang terbelenggu dibawah suatu kuasa atau keadaan yang menjadikan hambatan kepada dirinya bagi menjalani kehidupan yang lebih baik.

7. Asnaf Gharimin

Gharimin ialah orang Islam yang berhutang bagi memenuhi keperluan asas diri dan tanggungannya atau kepentingan masyarakat dan tiada kemampuan untuk membayarnya.

8. Asnaf Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang Islam yang  kehabisan belanja semasa memulakan perjalanan atau dalam perjalanan yang mendatangkan manfaat serta sesuai dengan hukum syarak dengan syarat:

  1. Putus bekalan dalam perjalanan
  2. Tidak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanan
  3. Memerlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanan
  4. Ditinggalkan dalam perjalanan.

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) akan memberi bantuan kepada 4 asnaf sahaja iaitu fakir, miskin, amil dan fisabilillah.