Wakaf Tunai

Sumbangan yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan projek-projek wakaf yang dicadangkan oleh pihak USIM

Wakaf Tunai

Sumbangan yang dikumpul di dalam satu tabung amanah bagi tujuan projek-projek wakaf yang dicadangkan oleh pihak USIM