Latar Belakang

/Latar Belakang
Latar Belakang 2018-03-26T14:47:53+00:00

Sejajar dengan keperluan amalan berwakaf, USIM berpandukan visinya iaitu mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli untuk mentransformasi dan menghasilkan nilai kepada negara, ummah dan manusia sejagat, telah mengambil inisiatif untuk mengetengahkan instrumen wakaf di arus perdana khusus dalam aspek pembiayaan pembangunan pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Islam. Konsep wakaf telah digunakan sebagai salah satu instrumen ijtima’ie selain dari zakat dan baitulmal, untuk mengupayakan golongan yang memerlukan. Wakaf juga adalah salah satu medium yang telah digariskan oleh Islam untuk mendekatkan jurang ekonomi dalam masyarakat. Medium ni dapat merealisasikan objektif ekonomi Islam supaya setiap golongan masyarakat di Asia menjadi golongan yang “inklusif”, dengan tiada pihak yang tercicir dari pembangunan dan kemajuan.

Sebagai sebuah universiti yang mempelopori Sains Islam, pihak pengurusan USIM merasakan adalah suatu kewajipan warga Universiti untuk menjayakan pengurusan pembiayaan wakaf supaya kepakaran yang ada di USIM dapat memberi manfaat kepada ummah dari segi pemantapan pendidikan Islam. Idea mewujudkan universiti hybrid yang ingin dilaksanakan USIM adalah gabungan konsep social enterprise, syariah compliant dan waqf financing.

Mantan Naib Canselor USIM, Prof. Dato’ Dr Asma Ismail, dalam ucapan Tahun Baharu 2013, beliau telah mengenal pasti pembiayaan wakaf sebagai sumber pembiayaan yang lestari untuk pembangunan di USIM untuk kegunaan warga universiti dan masyarakat. Untuk memastikan matlamat pembiayaan wakaf dapat direalisasikan, maka USIM telah mewujudkan satu PTJ yang dinamakan “Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW)”.

Pada Mei 2017, USIM telah mengamanahkan PPPW untuk bertanggungjawab menguruskan zakat di USIM dan telah mengubah perananannya sebagai PTJ yang menguruskan dana wakaf dan zakat, PPPW juga telah ditukar namanya kepada Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ). Di antara yang menjadi keutamaan PWZ kali ini ialah membina kolej kediaman pelajar yang selesa dan kondusif, bagi memastikan para pelajar dapat memberi penumpuan kepada pembelajaran. Ini kerana kolej yang sedia ada tidak mampu menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat dan hanya mampu menampung sebilangan kecil pelajar sahaja. Kolej kediaman di dalam kawasan USIM yang siap sepenuhnya hanya Kolej Kediaman 1 sahaja, manakala Kolej Kediaman 2, 3, 4, 5 & 6 merupakan projek terbengkalai disebabkan kekangan kewangan. Selain itu, pelajar juga di tempatkan di lima (5) kolej kediaman luar universiti dan hanya dua (2) daripadanya dimiliki oleh USIM dan tiga (3) pula disewa.

Walaupun begitu, kolej-kolej dalam dan luar USIM masih tidak berupaya untuk menampung bilangan pelajar USIM yang semakin meningkat dari masa ke semasa dan kini mencecah lebih dari 11,000 orang. Maka pelajar-pelajar menyewa rumah persendirian dengan kos yang agak tinggi. Bagi menampung kos sewa bulanan yang begitu tinggi, para pelajar terpaksa berkongsi rumah dengan jumlah penghuni yang ramai sehingga lebih 18 orang untuk 3 bilik. Keadaan ini sudah tentu menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada pembelajaran dengan jumlah yang begitu sesak.

Maka Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) terpanggil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Antara kaedah yang digunakan ialah dengan menggerakkan wakaf bagi membina kolej-kolej kediaman bagi memastikan para pelajar berasa selesa dan dapat menumpukan sepenuhnya kepada pembelajaran.