UCAPAN PENGHARGAAN SUMBANGAN KORPORAT

Sukacita Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih di atas sokongan dan sumbangan zakat korporat telah diberi oleh pihak korporat. Segala jasa baik dan perhatian andaamat kami hargai. Hanya Allah S.W.T. sahaja yang dapat membalasnya.

PWZ berharap agar komitmen dan kerjasama dapat diteruskan pada masa akan datang. Semoga Allah SWT memberkati, merahmati segala sumbangan dan usaha yang dilakukan di atas jalanNya.