Jawatankuasa Penasihat Syariah Dan Pemasaran

/Jawatankuasa Penasihat Syariah Dan Pemasaran
Jawatankuasa Penasihat Syariah Dan Pemasaran 2018-03-26T14:39:31+00:00

PENGERUSI

Prof. Madya Dr. Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail »Pengarah Pusat Wakaf dan Zakat«
AHLI JAWATAN KUASA
Dr. Syadiyah Abdul Syukor Timbalan Dekan (Akademik dan Penyelidikan), Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Puan Adlin  Masood Felo Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Pensyarah, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Madya Dr. Fuadah Johari Penyelaras, Pusat Wakaf dan Zakat
Dr. Muhammad Aunurrochim Masad Penyelaras, Pusat Wakaf dan Zakat
Dr. Azrul Azlan Iskandar Mirza Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Dr. Hanim Hj Misbah Pensyarah, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Encik Abdul Jalil Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Encik Hisham Sabri Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Encik Mohammad Noorizzuddin Nooh Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Dr. Mualimin Mochammad Sahid Pensyarah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang