9 Jun : Pusat Wakaf Dan Zakat USIM (PWZ) telah mengadakan kunjungan hormat ke Yayasan Canselor UKM bagi tujuan penanda aras PWZ. PWZ diwakili Timbalan Pengarah, Prof. Madya Dr. Nurul Aini & Penolong Pendaftar Cik Hakimah Hamir. Turut serta didalam lawatan tersebut adalah delegasi dari Universiti Malaya.