25 Mei 2018 –  Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) telah membuka kaunter  di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK), tujuan pembukaan kaunter PWZ adalah untuk memudahkan staf-staf USIM yang mempunyai pertanyaan dan kekeliruan berkenaan wakaf dan zakat USIM.  PWZ juga menyediakan perkhidmatan mengira zakat kepada staf -staf USIM yang memerlukan.