2 Mac 2018 –  Pusat Wakaf dan Zakat (PWZ) telah mengadakan Round Table Discussion (RTD) (Waqf Foresight & Database Mechanisme) bertujuan untuk melihat peluang wujud bagi wakaf pada masa akan datang. Peserta RTD ini terdiri daripada ahli akademik USIM, staf PWZ, wakil industri dan juga wakil Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS).

Program yang telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi USIM Prof. Dato’ Dr. Roshada Hashim ini telah memberi banyak info – info dan maklumat baru yang berguna kepada PWZ dalam memastikan PWZ berada dilandasan yang betul dalam memperkasakan wakaf pada masa sekarang lebih – lebih lagi pada masa akan datang.